■OB会情報■
 甲子会だより
 活動計画
 会則
 役員名簿

■母校野球部情報■
 顧問・主将より(準備中)
 試合予定&成績

■会員交流■
 掲示板

平成20年度活動計画

「OB相互の親睦と甲子園を目指す母校野球部の応援援助を行う」(会則の目的より)ことを基本に
 1. 母校野球部を応援、援助を行うとともに、父母会とも連携を図る。
 2. OB会会員相互の親睦を深める為の行事を実施するとともに、県OB会連合会諸行事、及び、安房地区OB会野球大会などに参加し交流を深める。
 3. OB会名簿の作成/配布を行うことにより、OB会組織の確立を図り、会費納入者アップに努める。(目標300名)
  1. 地区別連絡網、卒業年度別連絡網の整備と事務局体制の充実を図る。
  2. 会費など徴収方法対策。(役員が分担、地区、同期毎)
 4. OB会のホームページを更新する。
  1. 母校野球部情報(夏の県大会、春秋地区予選県大会、東総地区等の成績、OB会活動情報、会員情報等)を入れる。
  2. ホームページ担当班を編成(特に若いOB会員に入ってもらう)
 5. 役員は、総会、会報作成郵送、各大会参加準備、連絡等役割を分担して協力しあう。